BHAVA CREATION

your partner in sales

การขายเป็นถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในธุรกิจเพราะถ้ากิจการไม่เกิดการขายนั่นแปลว่าไม่เกิดรายได้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์จำนวนมาก หาทางออกโดยการจ้างบริษัทที่มีความชำนาญ ประสบการณ์ ทางด้านต่างๆเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงไม่น่าตกใจที่วันนี้คุณจะมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทคุณ

บริษัท ภว ครีเอชั่น จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการหาช่องทางการจัดจำหน่าย สร้างยอดขาย ขยายธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างมั่นคง ถอดรหัสตัวตนแบรนด์ พร้อมหาแนวทางการจำหน่ายให้ได้ยอดขายสูงสุด การคำนวณการจัดสรรสต๊อกสินค้า ประเมินรายได้ ค่าใช้จ่าย เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาทั้งหมด

Create competitive advantage

ตั้งแต่แรกเริ่มเราจะร่วมกันหาจุดแข็งและความแตกต่างของสินค้า ปรับและพัฒนาจุดขาย พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าหรือบริการของคุณเพื่อค้นพบความได้เปรียบทางธุรกิจ

บริษัท ภว ครีเอชั่น จำกัด ไม่ได้เป็นฝ่ายขายหรือตัวแทนขายเท่านั้น เราคือคู่คิดและทำโครงสร้างการทำ PROMOTION เปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยตั้งแต่เริ่มไปจนถึงจบกระบวนการขายที่พอใจทั้ง - supply chain เพื่อความพอใจสูงสุด และเพื่อยอดขายสูงสุดนั่นเอง

Outstanding customer service

 • เราตั้งมั่นในความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า และเรามีคำแนะนำที่จริงใจ
 • เราแน่ใจว่าจะปิดการขายและเพิ่มยอดขายให้ลูกค้าได้ เพราะเรามีประสบการณ์ เครือข่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ หลายประเภท เช่นธุรกิจ อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง แฟชั่น จิวเวอรี่
 • เราสามารถ จับธุรกิจ มา collaboration ต่อยอดให้กลายเป็นจุดขายใหม่ที่แตกต่างและน่าสนใจ สร้างมูลค่าของสินค้าได้
 • เรามี communication designer เพื่อสร้างงาน content ให้เข้ากับแบรนด์เพื่อนำมาซึ่งยอดขายอย่างรวดเร็ว

เราไม่เคยปิดการขายไม่ได้

เราคิดและใช้กลยุทธ์ทางการขายที่เป็นแบบเฉพาะตัว

เราพร้อมทำงานในทุกธุรกิจ

เราตั้งมั่นเรื่องการลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย เพื่อกำไรสูงสุดให้กับลูกค้า

เราเป็นมืออาชีพด้านการบริการตั้งแต่การหาสถานที่ผลิต การให้บริการคลังสินค้า การให้บริการขนส่งสินค้า รวมทั้งเราโดดเด่นเรื่องช่วยให้ลูกค้ามีสถานที่จัดจำหน่าย พร้อมสามารถลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปแข่งขัน โดยให้ความมุ่งมั่นการให้บริการที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจแก่ลูกค้า ในลักษณะที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและหุ้นส่วนกับลูกค้า

บริการอื่นๆ

 • WEB DESIGN
 • VDO PRESENTATION
 • KEY VISUAL
 • BRAND CONCEPT
 • KEY MESSAGE
 • SEO / SEM
 • MICRO INFLUENCER